Allah Hi Mushkil Kusha Hai

Allah Hi Mushkil Kusha Hai aur koi nahi.


Previous
Next Post »